Sekcję rekreacyjną prowadzi animator kultury - instruktorka p. Iwona Podgórska.

 

Głównym celem zajęć sekcji rekreacyjnej jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej, stworzenie szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem instruktora oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze
fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Oferta sekcji skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  W ofercie znajdą się takie zajęcia jak:

  • Zumba dla dzieci,
  • różnego rodzaju treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych (fitball - trening na piłce gimnastycznej, z Hula-Hop, ze skakanką, z taśmą gimnastyczną, trening ze stepem),
  • zawody sportowe.

Zajęcia pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole czy pracy. Poza dawaniem radości, przyczyniają się one do poprawy stanu zdrowia, kształtują charakter i pożądane postawy. Budzą wiarę we własne możliwości, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą podejmowania inicjatywy. Wszystkie działania podjęte w trakcie zajęć pełnią funkcję stymulującą, adaptacyjną, kompensacyjną i korekcyjną. Wpływają pozytywnie na sferę fizyczną, intelektualną, psychiczną i społeczną uczestników.

 Na terenie Parku Uczestnicy maja do dyspozycji obiekty sportowe takie jak:

  • siłownia zewnętrzna (w tym podciąg nóg, wyciąg górny, narciarz, steper, biegacz, wioślarz, rower, jeździec, motyl, wahadło, twister, prostownik pleców, prasa nożna, wyciskanie siedząc)
  • boisko sportowe,
  • plac zabaw.

altana
plac zabaw2
rowery
siłownia
W Centrum Kultury Gminy Kutno działa również Wypożyczalnia Rowerowa. Użytkownicy mają możliwość wypożyczenia rowerów turystycznych, przyczepki dziecięcej oraz tandemu.