"Każdy ma w swoich korzeniach cząstkę polskiej wsi"

Miętowy Miłośnik Kotów Fotograficzny Kolaż 2

27 sierpnia 2023 roku odbyło się Święto Dziękczynienia Gminy Kutno. Gospodarzem obchodów była Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska. W Korowodzie dożynkowym wzięli udział Orkiestra Gminy Kutno, Poczty Sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych, dzieci z Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Leszczynki Zespół Ludowy Leszczynianki, Wójt Gminy Kutno, Starostowie Dożynek, Sołtysi i delegacje sołectw z darami oraz zaproszeni goście. Korowód przeszedł ul. Królewską do Kościoła pw. Św Wawrzyńca, gdzie Mszę Dziękczynną w intencji wszystkich mieszkańców gminy Kutno celebrował Ksiądz dr Jerzy Swędrowski.

Następnie korowód przeszedł pod Urząd Gminy Kutno, gdzie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wygłosiła krótkie przemówienie i wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kutno Dariuszem Mroczkiem złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wincentego Witosa. W imieniu samorządu Miasta Kutno kwiaty złożył Zastępca Prezydenta Miasta Kutna Jacek Boczkaja.

Dalsza część uroczystości odbywała się w zespole dworsko parkowym w Leszczynku. Obchody rozpoczęły się koncertem Orkiestry Gminy Kutno. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska powitała wszystkich gości, podziękowała za całoroczną pracę i przyjęła od starostów i delegacji z sołectw chleby, wieńce i kosze z owocami i warzywa, następnie zaprosiła wszystkich uczestników do wspólnego podzielenia się chlebem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Senator RP Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Waldemar Wojciechowski, oraz przedstawiciele parlamentarzystów w imieniu Ministra Tomasza Rzymkowskiego – Pan Marcin Motylewski, oraz w imieniu Posła Tadeusza Woźniaka – Pani Kamila Radecka.

Część artystyczną wydarzenia rozpoczął Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Leszczynki z programem tanecznym Suita krakowska. Po nich wystąpił Zespół Ludowy Leszczynianki, który już od 15 lat uświetnia wydarzenia gminne swoimi koncertami. Potem na scenie pojawiła się Marlena Drozdowska, która poza starszymi znanymi utworami wykonała po raz pierwszy piosenki z nowej płyty. Po jej koncercie uczestnicy przenieśli się na chwilę do świata wyobraźni za sprawą wybitnego polskiego iluzjonisty Macieja Pola.