Zespół dworsko-parkowy w Leszczynku, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury Gminy Kutno, to miejsce bardzo ważne dla mieszkańców regionu. W latach 1946-2001 znajdowała się w nim szkoła podstawowa. Po II Wojnie Światowej integracja lokalnej społeczności następowała między innymi przez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, których inicjatorem była szkolna społeczność. O tym jak wyglądała edukacja po 1945 roku oraz o swoich wspomnieniach ze szkolnych lat opowiedzieli absolwenci Jadwiga Kowalczyk, Kazimiera Kosmala, Ryszard Sawicki oraz Marian Zawierucha.

Leszczynek to niewielka miejscowość w samym centrum Polski posiadająca bogatą historię. 

Jego rozwój związany był z dogodnym położeniem komunikacyjnym, niemalże na skrzyżowaniu traktu z Łęczycy, z traktem z Poznania do Łowicza (z odgałęzieniem do Płocka 
i Kowala).  Nie bez znaczenia dla rozwoju były również dobre warunki naturalne sprzyjające uprawie roli.