Szanowni Państwo,

dzięki realizacji projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zespół dworsko-parkowy w Leszczynku zyskał obiekty rekreacyjne dedykowane wszystkim grupom wiekowym, co znacznie wpłynęło na poszerzenie oferty Centrum Kultury Gminy Kutno.

Drzewostan zabytkowego parku w Leszczynku jest urozmaicony, jednak zdecydowanie dominują tu drzewa liściaste. Rozmiarami imponują dęby szypułkowe, kasztanowce i grochodrzewy.  Poza tym występują także brzozy, klony zwyczajne, polne i jawory, graby, jesiony oraz lipy drobnolistne. Zachowały się także pojedyncze świerki pospolite. Walory przyrodnicze parku podnoszą dwa pomniki przyrody. Są to pojedyncze okazy długowiecznych dębów szypułkowych o znacznych rozmiarach. Korony drzew dochodzą do 25 m średnicy a obwód ich pnia mierzony na wysokości 1,3 m wynosi odpowiednio 550 i 500 cm. Stanowią one bardzo cenną wartość przyrodniczą, biologicznąi kulturową.