Ważna informacja

Regulamin konkursu plastycznego ,,Park w Leszcynku za 50 lat"

Regulamin_Konkursu_Plastycznego_Park_w_Leszczynku_za_50_lat.pdf

Regulamin IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej ,,Złota Leszczyna"

Regulamin_IV_Festiwalu_Złota_Leszczyna.pdf

Ważna informacja

Regulamin konkursu malarskiego ,,Portret mamy"

https://bip.ckgk.gminakutno.pl/pliki/gminakutno-ckgk/zalaczniki/264/zarzadzenie-nr-13-dyrektora-centrum-kultury-gminy-kutno-z-dnia-08-maja-2024-r-w-sprawie-oglosze.pdf

Ważna informacja

STANDARDY OCHRONY MAŁOTETNICH

Zarządzenie_Nr_9_w_sprawie_wprowadzenia_Standardów_Ochrony_Małotetnichpdf.pdf

Standardy_Ochrony_Małoletnich_-_wersja_skrócona.pdf

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

REGULAMIN  IV KONKURSU im. Józefa Bohdana Zaleskiego pt. "Nadzieja"

Regulamin_IV_Konkursu_im._J.B.Zaleskiego.pdf

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 1. REGULAMIN_ZAJĘĆ_CYKLICZNYCH_ORGANIZOWANYCH_W_CENTRUM_KULTURY_GMINY_KUTNO.pdf

DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LESZCZYNKI

 1. pdfREGULAMIN_ORGANIZACYJNY_DZIECIECO-MLODZIEZOWEGO_ZESPOLU_PIESNI_I_TANCA_LESZCZYNKI.PDF2.83 MB
 2. pdfZMIANA_REGULAMINU_ORGANIZACYJNEGO_DZIECIECO-MLODZIEZOWEGO_ZESPOLU_PIESNI_I_TANCA_LESZCZYNKI Z CENNIKIEM.PDF1.15 MB
 3. pdfZGŁOSZENIE_LESZCZYNKI.PDF381.07 KB
 4. pdfUPOWAŻNIENIE.PDF228.90 KB

REGULAMINY OBIEKTÓW

 1. pdfREGULAMIN PARKU KULTUROWEGO ETNOGRAFICZNEGO PODREGIONU KUTNOWSKIEGO ZWIĄZANEGO Z POETĄ ROMANTYCZNYM JÓZEFEM BOHDANEM ZALESKIM1002.13 KB
 2. pdfREGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW602.48 KB
 3. pdfREGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ674.91 KB
 4. pdfREGULAMIN KORZYSTANIA Z ALTANY896.88 KB
 5. pdfREGULAMIN_WYPOŻYCZALNI_ROWERÓW.PDF1.44 MB
 6. pdfREGULAMIN_BUDYNKOW_CENTRUM_KULTURY_GMINY_KUTNO.PDF1007.45 KB
 7. rpdfREGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_MONITORINGU_WIZYJNEGO_NA_TERENIE_ZESPOLU_DWORSKO-PARKOWEGO.PDf1.36 MB

RODO

 1. pdfKLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO129.14 KB
 2. pdfINSPEKTOR OCHRONY DANYCH125.23 KB
You can not only play at Woo Casino , but also hit your jackpot!