orkiestra 1

W 2020 roku dzięki umiłowaniu do muzyki wznowiła swoją działalność Orkiestra Gminy Kutno. W jej skład  wchodzą osoby, które już wcześniej działały i koncertowały z Orkiestrą.

Orkiestra dęta składa się z 25 muzyków, zarówno amatorów, których łączy pasja i zamiłowanie do muzyki, jak również osób kształcących się na kierunkach artystycznych i związanych zawodowo z równymi orkiestrami. Biorą oni czynny udział w życiu kulturalno- społecznym regionu, uświetniając swoją grą obchody świąt państwowych, uroczystości miejskie i kościelne oraz wiele imprez okolicznościowych. Repertuar  orkiestry  stanowią  utwory  rozrywkowe, hymny, pieśni patriotyczne, kolędy i pieśni religijne.

Kapelmistrzem Orkiestry Gminy Kutno jest Stanisław Marciszewski. Przed występami muzycy spotykają się na próbach w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.