LOFTY Plakat orientacja pionowa

 

Klub seniora to miejsce spotkań osób w dojrzałym wieku, którego celem jest działalność kulturalno-oświatowa, towarzyska i wypoczynkowa dla ludzi starszych. Klub dąży do integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych seniorów poprzez następujące zajęcia:

  • gimnastyka umysłu,
  • arteterapia (zajęcia plastyczno - artystyczne),
  • w zdrowym ciele, zdrowy duch - gimnastyka dla seniora,
  • gimnastyka na krzesełkach,
  • zajęcia z książką,
  • rozmowy przy herbatce,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • wycieczki,
  • gry i zabawy o podłożu integracyjnym,
  • a także urządzanie spotkań związanych z obchodami świąt i Dnia Seniora oraz współpracę z innymi klubami.

Informacje i zapisy: 538 522 426

Zapraszamy