2 czwrca od 14.00 zapraszamy do zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku na Dzień Dziecka. W programie strefa dmuchanców, animacje,

warsztaty dla dzieci, strefa czytania, zweidzanie dworu, 

wszystkie atrakcje przy muzyce DJ Damiana. Zapraszamy 

Dzień dziecka 2