Zapraszamy do wziecia udziału w konkursie plastycznym ,,Park w Leszcynku za 50 lat" . Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych 

z powiatu kutnowskiego klas 1-8. Zgłoszenia przyjmujemy od 24 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. drogą pocztową albo w sekretariacie Centrum 

Kultury Gminy Kutno. 

Do wygrania unikatowa maskotka wykonana przez młodzież z projektu ,,Pyszna historia''.

Poniżej link do regulaminu:

Regulamin_Konkursu_Plastycznego_Park_w_Leszczynku_za_50_lat.pdf

White Modern Travel Poster 1