Zespół Ludowy Leszczynianki z kolejnym sukcesem.

W dniu 26 sierpnia przy w Amfiteatrze Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach odbył się Festyn Barwy Regionu.
Kluczowym celem Festynu Barwy Regionów było przekazanie wartości młodym pokoleniom. W trakcie wydarzenia można było spotkać wielu twórców ludowych, którzy z pokolenia na pokolenie przekują swoje umiejętności.
W ramach Festynu zorganizowano także konkurs Przegląd Muzyki i Twórczości Ludowej, który odbywał się w czterech kategoriach: śpiew, taniec, muzyka instrumentalna oraz gawędziarstwo. W przeglądzie wzięło udział 23 wykonawców.
Promujący Gminę Kutno i działający przy Centrum Kultury Gminy Kutno Zespół Ludowy „Leszczynianki” zajął trzecie miejsce w kategorii śpiew. 
Wyniki w Kategorii Śpiew:
1.Ziemia Słupiecka, Zespół „Lubochnianie”
2.,,Relaks”, Patryk Kurzawa, Chór Conticum
3. Zespół Ludowy ,,Leszczynianki”
Wyróżnienia: Złota Jesień, Radość Łowicz, GOK Przecław.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
 
Lubochnia