W miniony piątek w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku odbyły się obchody Nocy Świętojańskij . Wydarzenie zostało zorganizowane 

przy współpracy z Zespołem Ludowym Leszczynianki.  Pani Urszula Radzimirska poprowadziła spotkanie. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji,a wśród nich wspólna biesiada z Zespołem Ludowym Leszczynianki i Kapelą, taniec w kole z Zespołem Pieśni i Tańca Leszczynki. Niewątpliwą popularnością cieszyły się warsztaty plecenia wianków i strzelanie z łuków zorganizowane przez PESTIS.Każdy mógł zapleść wianek, który wieczorem był puszczany na wodzie. Na zakończenie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Leszczynek za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem oraz Państwu za tak liczną obecność i wspólną zabawę. 

 

W44